Inlog vergeten?Registreer nu

Get SmartPensioenconflictenGet SmartPensioencalculatiesGet SmartPensioenadviezenSmart CenterPensioenexpertise
Logo Get Smart

Een bv en het pensioen

In tegenstelling tot een pensioen dat bij een pensioenfonds of verzekeraar is opgebouwd, heeft het reilen en zeilen van een bv invloed op het al of niet uitkeren van het pensioen. Dat vond de rechter niet...

Lees verder...

Get Smart

Pensioenverdeling bij echtscheiding (dga)

De directeur-grootaandeelhouder (dga) kan zijn of haar pensioen op verschillende manieren opbouwen. Veel dga’s bouwen hun pensioen in de eigen onderneming op, we noemen dit 'eigen beheer pensioen'.

De opbouw is sterk fiscaal bepaald. Deze fiscale spelregels zijn in de loop van de jaren gewijzigd. Een dga die al lange tijd pensioen opbouwt, kan inmiddels met vijf fiscale regimes te maken hebben. Dit zijn:

  • Oud- of pre-Witteveenregime (tot 1 juni 1999 overgangsregime tot 1 juni 2004).

  • Witteveen (tot 1 januari 2006).

  • Wet vut prepensioen en levensloop (tot 1 januari 2014).

  • Wet verhoging AOW en pensioenleeftijd (tot 1 januari 2015).

  • Wet Witteveen 2015 (vanaf 1 januari 2015).

Verzekerde regelingen en andere zaken

De dga mag het pensioen geheel of gedeeltelijk verzekeren. Deze verzekerde regelingen zijn niet terug te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Een verplichte deelname aan een beroepspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds kan ook nog aan de orde zijn. De berekeningen van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen in het kader van de echtscheiding zijn daardoor complex en ondoorzichtig. De dga valt ook onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Ten aanzien van de verevening, conversie en het bijzonder partnerpensioen gelden voor de verdeling dezelfde mogelijkheden en afwijkingen als bij een in pensioenfonds of verzekeraar opgebouwd pensioen.

Accountants en fiscalisten leveren veelal de berekeningen voor de dga, maar niet altijd de echtscheidingsberekening. De verificatie van de berekeningen is een ander punt van aandacht. Wij kunnen u beide zaken uit handen nemen.

Een bv en het pensioen

In tegenstelling tot een pensioen dat bij een pensioenfonds of verzekeraar is opgebouwd, heeft het reilen en zeilen van een bv invloed op het al of niet uitkeren van het pensioen. Dat vond de rechter niet...

Lees verder...

Get Smart

Postbus 205

5060 AE Oisterwijk

 

T(088) 707 50 70

Einfo@getsmart.nu

Social media

Facebook   Twitter   LinkedIn  

© 2023 Get Smart|E-colofon|Leveringsvoorwaarden|Avg