Inlog vergeten?Registreer nu

Get SmartPensioenconflictenGet SmartPensioencalculatiesGet SmartPensioenadviezenSmart CenterPensioenexpertise
Logo Get Smart

Get Smart

Pensioen en alimentatie

Wanneer oudere mensen scheiden kan er een samenloop van het recht op partneralimentatie en het ontvangen van pensioen optreden.

Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan een (forse) daling van het inkomen van de alimentatieplichtige met zich meebrengen en een stijging van het inkomen van de alimentatiegerechtigde. Was deze daling te voorzien op het moment dat partijen een afspraak over de hoogte en de duur van de partneralimentatie maakten? Dan is het de vraag of een rechter gevoelig is voor het argument van inkomensdaling. In het kader van de bestendigheid van het convenant is het beter om van tevoren afspraken te maken over een voorzienbare inkomenswijziging als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Onverwachte en ongewenste inkomensfluctuaties

Als gevolg van de mogelijkheid om eerder of later met pensioen te gaan, kunnen onverwachte en ongewenste inkomensfluctuaties ontstaan bij de alimentatiegerechtigde. Deze verwacht bijvoorbeeld een aansluiting tussen de periode van alimentatie en het ingaan van het verevende ouderdomspensioen van de alimentatieplichtige. Besluit deze laatste om door te werken, dan heeft dat consequenties voor de alimentatiegerechtigde. Hetzelfde geldt voor het laten fluctueren van de hoogte van de pensioenuitkering. Bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige een gat heeft tussen het moment waarop de AOW ingaat en het moment waarop pensioen wordt uitgekeerd. Door eerst een hogere pensioenuitkering te vragen, kan het AOW-gat (gedeeltelijk) gedicht worden. De consequentie is wel dat de pensioenuitkering daarna levenslang lager is. Ook leidt een tijdelijk hogere pensioenuitkering, terwijl er ook nog een recht op partneralimentatie bestaat, tot een lagere partneralimentatie. Deze wordt veelal verminderd met de pensioenuitkering. Het langetermijneffect voor de alimentatiegerechtigde is een lagere uitkering van het verevende ouderdomspensioen wanneer de periode voor de hogere uitkeringen stopt. Het toepassen van deze zogenaamde flexibiliseringsmogelijkheden voor de pensioenuitkeringen is vaak niet van tevoren overdacht. De beslissing wordt genomen op het moment dat het pensioen ingaat. Bij verevening wordt de ex-partner hierover niet geïnformeerd, maar voor een voldongen feit gesteld.

Wij kunnen het inzicht verstrekken en ook alternatieven aandragen voor ongewenste inkomenseffecten.

Get Smart

Postbus 205

5060 AE Oisterwijk

 

T(088) 707 50 70

Einfo@getsmart.nu

Social media

Facebook   Twitter   LinkedIn  

© 2023 Get Smart|E-colofon|Leveringsvoorwaarden|Avg