Inlog vergeten?Registreer nu

Get SmartPensioenconflictenGet SmartPensioencalculatiesGet SmartPensioenadviezenSmart CenterPensioenexpertise
Logo Get Smart

Get Smart

Pensioenopbouw bij ontslag of arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag of arbeidsongeschiktheid (door ziekte of ongeval) loopt de pensioenopbouw niet door zoals men gewend was.

Bij ontslag stopt de pensioenopbouw en moet er ook gekeken worden naar het wel of niet aanwezig zijn van een risicodekking bij overlijden voor de partner. Het ontslag kan ook ontstaan door een faillissement. Achterstallige pensioenpremies kunnen dan een feit zijn, zeker als er sprake is van een ondernemingspensioenfonds. De afwikkeling van een faillissement duurt soms jaren. Het is de vraag of er bij de boedelverdeling geld overblijft om een (deel) van de pensioenpremies te voldoen, hetgeen tot extra pensioenaanspraken leidt. Wat betreft de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid: de meeste pensioenregelingen kennen een premievrijstelling. De premie voor het pensioen wordt doorbetaald, maar wat wordt er precies doorbetaald en hoeveel pensioen wordt er nog opgebouwd? Indien de arbeidsongeschiktheid door een verhaalbare letselschade is ontstaan, moet de derving in de pensioenopbouw nauwkeurig worden berekend. Een lagere pensioenopbouw heeft niet alleen effect op het ouderdomspensioen, maar veelal ook op het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Wij kunnen vaststellen wat de consequenties zijn en de rechten of de derving van rechten op pensioen bepalen. Daarbij werken wij samen met pensioenadvocaten, juristen en letselschade-experts.

Get Smart

Postbus 205

5060 AE Oisterwijk

 

T(088) 707 50 70

Einfo@getsmart.nu

Social media

Facebook   Twitter   LinkedIn  

© 2023 Get Smart|E-colofon|Leveringsvoorwaarden|Avg