Inlog vergeten?Registreer nu

Get SmartPensioenconflictenGet SmartPensioencalculatiesGet SmartPensioenadviezenSmart CenterPensioenexpertise
Logo Get Smart

Get Smart

Een conflict

Een conflict is een botsing van waarheden die in een verhaal passen (Lingsma & Ten Hoedt, 2009). Er zijn verschillende manieren om conflicten te beslechten: Alternative Despute Resolutions (ADR). Wij zijn gespecialiseerd in pensioenconflicten en conflicten op het gebied van (levens)verzekeringen en bancaire lijfrenten.

Van een dergelijk conflict is sprake wanneer partijen het onderling niet eens zijn over de uitvoering van regelingen, de hoogte van uitkeringsbedragen, een wijziging in een pensioenregeling, de verdeling van pensioen bij echtscheiding, waardeoverdracht nu en in het verleden, de pensioenafwikkeling bij een ontslag, arbeidsongeschiktheid, overlijden en er onbegrip is bij een van beide partijen of dat informatie en begeleiding hierover achterwege blijft. Dit is geen uitputtende opsomming, maar geeft u een beeld van mogelijke conflicten.

Diverse vormen van conflicten

Het kan hier gaan om een een-op-eensituatie, maar ook om een conflict tussen meerdere partijen. Voorbeelden hiervan zijn conflicten tussen:

  • werkgever en werknemer;

  • werkgever en pensioenfonds, bank of verzekeraar;

  • pensioengerechtigde en pensioenfonds, bank of verzekeraar;

  • werkgever en tussenpersoon;

  • tussenpersoon en pensioenfonds, bank of verzekeraar;

  • pensioengerechtigde en tussenpersoon;

  • tussenpersonen onderling;

  • gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwd samenwonenden;

  • professionals zoals advocaten, notarissen, accountants, scheidingsbemiddelaars en mediators en hun cliënten in het kader van echtscheiding, ontslag, waardering pensioenverplichting in een bv.

Get Smart

Postbus 205

5060 AE Oisterwijk

 

T(088) 707 50 70

Einfo@getsmart.nu

Social media

Facebook   Twitter   LinkedIn  

© 2023 Get Smart|E-colofon|Leveringsvoorwaarden|Avg