Inlog vergeten?Registreer nu

Get SmartPensioenconflictenGet SmartPensioencalculatiesGet SmartPensioenadviezenSmart CenterPensioenexpertise
Logo Get Smart

Get Smart

Nieuwsarchief 2015

11-12-2015: Ingrid Leene heeft op 28 mei 2016 'Het pensioenspel' geïntroduceerd

Tijdens de 5de European Collaborative Practice Conference, die in Amsterdam heeft plaatsgevonden van 26-28 mei 2016 met de Vereniging van Collaborative Professionals als gastheer, heeft Ingrid Leene 'Het Pensioenspel' gepresenteerd. Het spel heeft de vorm van een bordspel. De deelnemers zelf zijn de pionnen in het spel. Ze gooien een dobbelsteen en bewegen zich op het bord tussen verschillende levensgebeurtenissen, vrolijke en minder prettige. Voor sommige gebeurtenissen kunnen de deelnemers een 'adviseur' inzetten. Het uiteindelijke doel is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

27-09-2015: Afschaffen eigen-beheerpensioen?

Op 24 september 2015 is in de Vaste Kamercommissie voor Financiën over de problemen met het pensioen in eigen beheer gesproken. Van de woordvoerders van de diverse politieke partijen waren slechts vier partijen aanwezig. De heren Groot (PvdA), Krol (50+), Omtzigt (CDA) en mevrouw Neppérus (VVD). De staatssecretaris van Financiën, de heer Wiebes, is op 1 juli 2015 met twee verschillende alternatieven gekomen voor het pensioen in eigen beheer, inclusief (nog niet uitgewerkte) overgangsregelingen voor de bestaande knelpunten. Dit zijn de Oudedag Bestemming Reserve (OBR), een soort Oudedag Reserve (OR), zoals die voor de zelfstandig ondernemer bestaat en de Oudedag Spaarregeling in Eigen Beheer (OSEB), vergelijkbaar met een soort beschikbare premieregeling. Op 24 september heeft hij een derde alternatief geopperd, het geheel afschaffen van fiscale faciliteiten voor het pensioen in eigen beheer.

Lees verder...

16-06-2015: Pensioenverdeling belemmert verkrijging hypotheek

In Nederland zijn er jaarlijks circa 34.000 echtscheidingen en daarbij zijn de verbroken relaties van ongehuwd samenwonenden nog niet meegerekend. Bij een echtscheiding wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen gedeeld tussen de partijen. Hoe langer het huwelijk heeft geduurd, hoe groter het ouderdomspensioengat dat ontstaat als gevolg van de verdeling bij echtscheiding. Hoe beïnvloed dit pensioengat de hypotheekmogelijkheden? Vanaf de 55-jarige leeftijd zijn geldverstrekkers verplicht om het inkomen vanaf pensioendatum mee te nemen in de beoordeling om te bekijken of de lasten van de financiering betaald kunnen worden. Een pensioengat als gevolg van een echtscheiding levert een lager pensioeninkomen op, wat de financieringsmogelijkheden beperkt. Dit geldt ook indien een bestaande hypotheek aangepast wordt. In een extreem geval is er zelfs helemaal geen financiering meer mogelijk.

15-06-2015: Geen duidelijkheid dga-pensioen

Het dga-pensioen 'in eigen beheer' gaat veranderen. Op 6 december 2013 is door staatssecretaris Weekers (na eerste aankondiging reeds in december 2012...) een aanzet gegeven. Hierna is de pensioenopbouw bij veel dga's als gevolg van de onzekerheid over hun pensioen door het uitblijven van informatie van de staatssecretaris, gestaakt per 1 januari 2014. Ook de nieuwe staatssecretaris Wiebes heeft ondanks toezeggingen in 2014 geen duidelijkheid verstrekt. In december 2014 beloofde Wiebes plechtig om voor het mei-reces 2015, dat op 1 mei begon, met een Kamerbrief over de toekomst van het dga-pensioen te komen en concreet te worden (wetsvoorstel) over de vorm van pensioenopbouw die zijn voorkeur heeft. De nieuwe wetgeving zou met ingang van 1 januari 2016 van kracht zijn. Tot op heden is er radiostilte. De verwachting is dat de plannen met het dga-pensioen worden vervat in de herziening van het belastingstelsel en niet voor Prinsjesdag openbaar worden. Invoering per 1 januari 2016 wordt daarmee hoogst onwaarschijnlijk.

Get Smart

Postbus 205

5060 AE Oisterwijk

 

T(088) 707 50 70

Einfo@getsmart.nu

Social media

Facebook   Twitter   LinkedIn  

© 2023 Get Smart|E-colofon|Leveringsvoorwaarden|Avg