Inlog vergeten?Registreer nu

Get SmartPensioenconflictenSapere AudePensioencalculatiesSapere AudePensioenadviezenSmart CenterPensioenexpertise
Logo Get Smart

Get Smart

Basispensioenadvies echtscheiding

De consequenties van een pensioenverdeling bij echtscheiding zijn lastig te overzien. Partijen hebben meerdere regelingen die vaak ongelijk van vorm zijn. In het basispensioenadvies werken wij de standaard wettelijke verevening met conversie voor beide partijen uit.

Als alternatief voor deze standaard kunnen wij ook een optimale verevening of conversie voor u uitwerken. Door de grafische weergave zien partijen direct het resultaat van de verdeling na de echtscheiding. De kosten voor een basisadvies zijn € 495,00. Een basisadvies gaat vergezeld van digitaal ingevulde formulieren 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' en de concept-convenanttekst van de gekozen verdeling van de pensioenregelingen.

Voor het indienen van de mededelingsformulieren wordt € 105,00 per pensioenuitvoerder en pensioenpolis gevraagd.

Aanvullingen en uitbreidingen

Het basisadvies kan aangevuld worden met een opgave van de verrekeningswaarde. Dit is een brutowaarde. De additionele kosten zijn € 105,00 (excl. btw) bovenop de hiervoor genoemde tarieven. Uitbreiding van het basisadvies naar een maatwerkadvies is ook mogelijk. Deze extra en uitzoekwerkzaamheden worden tegen uurtarief verricht. Wij geven u graag op grond van de door u verstrekte informatie een indicatie van de (extra) tijdsinvestering.

Sapere Aude

Postbus 205

5060 AE Oisterwijk

T(088) 707 50 00

Esapereaude@getsmart.nu

Get Smart

Postbus 205

5060 AE Oisterwijk

T(088) 707 50 70

Einfo@getsmart.nu

Social media

Facebook   Twitter   LinkedIn  

© 2019 Get Smart|E-colofon|Leveringsvoorwaarden|Avg